Tisková zpráva SCANIA CZ ze dne 7. července 2016

SCANIA PŘEDSTAVÍ NOVOU GENERACI NÁKLADNÍCH VOZIDEL

DNE 23. SRPNA 2016 SCANIA PŘEDSTAVÍ SVOU NOVOU GENERACI NÁKLADNÍCH VOZIDEL A PRVNÍ Z ODHALENÝCH NOVINEK BUDOU URČENY PRO SEGMENT EVROPSKÉ DÁLKOVÉ DOPRAVY. PRVNÍ ODHALENÍ V TOMTO POJETÍ ZNAMENÁ PREMIÉRU PRO VEŘEJNOST DOSUD NEJVĚTŠÍ INVESTICE DO NOVÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB ZE STRANY SPOLEČNOSTI SCANIA, KTERÁ ZÁROVEŇ LETOS SLAVÍ SVÉ 125. VÝROČÍ.

Scania představuje svou novou nabídku v několika fázích s jasným zaměřením na různá průmyslová odvětví a segmenty zákazníků. V pečlivě naplánovaném časovém harmonogramu bude současná, dlouhodobě uznávaná generace nákladních vozidel Scania paralelně prodávaná s novou generací. Postupné zavádění nové generace začne s aplikacemi pro segment evropské dálkové dopravy, která bude později následována dalšími specifikacemi tahačů. 
  
Společným jmenovatelem je fakt, že Scania vyvinula širokou škálu produktů a servisních řešení přizpůsobených na míru, které dopravním společnostem pomáhají snížit náklady na provoz a údržbu, a zároveň zvyšují dobu provozuschopnosti vozidla. 
  
Scania si klade za cíl stát se lídrem v oblasti udržitelné dopravy, kde partnerství a digitalizace bude hrát stále významnější roli. Udržitelnost je jedním z klíčových slov nadcházejícího představení nové generace, protože bude mít zásadní význam jak pro společnost Scania, tak i pro její zákazníky a jejich zákazníky - se Scanií budou vždy konkurenceschopní. 
  
"Právě teď jsme v závěrečné fázi přípravy prodejní a servisní sítě, jakož i evropských výrobních jednotek na novou generaci. V této chvíli neposkytujeme žádné další informace o mnoha inovacích, které máme připravené. Jsem ale přesvědčen, že o tom, co Scania 23. srpna 2016 představí, se bude hodně mluvit - a to jak v oblasti našeho průmyslu, tak i mimo něj,"
 říká Christian Levin, výkonný viceprezident pro Prodej a Marketing.